หลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่เป็นเลิศ

ด้วยความรู้เชิงปฏิบัติจากประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมบริการอันยาวนาน ผนวกกับความรู้เชิงวิชาการทั้งทางด้านการตลาดและจิตวิทยาอุตสาหกรรม บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาชุดหลักสูตรฝึกอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศโดยเฉพาะ

บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด – HRDS (Thailand) ให้บริการจัดอบรมด้านการบริการโดยตรง เนื่องด้วยความรู้เชิงปฏิบัติจากประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมบริการอันยาวนาน ผนวกกับความรู้เชิงวิชาการทั้งทางด้านการตลาดและจิตวิทยาอุตสาหกรรม บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาชุดหลักสูตรฝึกอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการบริการให้เป็นเลิศโดยเฉพาะ

หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของลูกค้า โดยอาศัยกิจกรรมกลุ่ม และการจำลองแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้ามาให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองประเมินความพึงพอใจในสถานการณ์บริการต่าง ๆ ที่ตนเองเคยได้มีประสบการณ์เมื่อได้มีโอกาสไปเป็นลูกค้าขององค์กรอื่น ๆ ตามแนวคิด “Put yourself into customers’ shoes”

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ด้วยกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง ฝึกทักษะ และร่วมกันสรุปแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ตั้งแต่เปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2542 องค์กรชั้นนำมากมายในหลากหลายประเภทธุรกิจได้เลือกใช้หลักสูตรของ HRDS (Thailand) ในการอบรมบริการที่เป็นเลิศให้กับบุคลากรของตน (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายชื่อลูกค้าที่เคยใช้บริการ) และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า (คลิ๊กที่นี่เพื่อดูความคิดเห็นจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ)

HRDS (Thailand) ได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาในชุดหลักสูตรฝึกอบรมการบริการอย่างต่อเนื่องตามสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาในการอบรมมีความทันสมัย และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ลูกค้าหลายองค์กรเลือกใช้หลักสูตรฝึกอบรมการบริการของ HRDS (Thailand) มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปี

ชุดหลักสูตรฝึกอบรมบริการที่เป็นเลิศ ของ HRDS (Thailand) ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตรหลัก และมีหลักสูตรย่อย อื่น ๆ ให้เลือกตามลักษณะที่แตกต่างไป สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ -> ชุดหลักสูตรฝึกอบรมการบริการที่เป็นเลิศ

ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

HRDS (Thailand) Ltd.
สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริการ การพัฒนาภาวะผู้นำ และ การพัฒนาทีมงาน
โทร. 02-869-1693 | 081-782-4546