ติดต่อเรา

บริษัท เอชอาร์ดีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 6 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ
65/62 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์   02-869-1693 
               084-193-3965 (คุณวิชาญ)
               081-782-4546 (คุณณธาร)

อีเมลล์  :   contact@hrdsthailand.co.th

HRDS (Thailand) Ltd.

6/F Chamnan Phenjati Business Center Building
65/62 Rama 9 Road Huaykwang
Bangkok 10320 THAILAND

Phone :  02-869-1693
             084-193-3965 (Wicharn)
             081-782-4546 (Nathan)

Email :   contact@hrdsthailand.co.th